ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริษัทรับจัดหาพนักงาน

ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริษัทรับจัดหาพนักงาน

ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริษัทรับจัดหาพนักงาน

ในการหาพนักงานโดยการเลือกใช้บริการจาก บริษัทรับจัดหาพนักงาน เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆบริษัทเลือกใช้ เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ HR ในการสรรหาบุคลากรของบริษัทได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพด้วย หลายๆท่านอาจอยากรู้ว่าการเลือกใช้บริษัทรับจัดหาพนักงานดีกว่าการประกาศรับสมัครงานเองอย่างไร ทำไมวิธีการนี้จึงได้รับความนิยมและหลายๆบริษัทหันมาสนใจกันมากขึ้นในปัจจุบัน

บริษัทรับจัดหาพนักงาน

นั่นเป็นเพราะว่าบริษัทรับจัดหาพนักงานต่างๆนั้นจะมีฐานข้อมูลข้องผู้สมัคร ประวัติส่วนตัวหรือรีซูเม่ ผลการทดสอบต่างๆ รวมถึงความต้องการของผู้สมัครที่ได้ระบุไว้เพิ่มเติม อย่างเช่น วันเวลาที่สะดวกในการทำงาน ทำเลสถานที่ทำงาน การเดินทาง ตำแหน่งงานที่สนใจ หรือช่วงเงินเดือน เป็นต้น จึงสามารถช่วยคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการที่สุดให้แก่บริษัทได้ ถึงแม้ว่าการหาพนักงานผ่านบริษัทรับจัดหาพนักงานจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัท แต่ถ้าช่วยให้การหาพนักงานเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ได้พนักงานที่มีศักยภาพที่เหมาะสมตรงต่อตำแหน่งและความต้องการ ทั้งยังช่วยให้การหาพนักงานมีความรวดเร็วขึ้นด้วยแล้ว ก็นับว่าคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป เพราะบางทีประกาศรับสมัครเองนั้นต้องใช้เวลาในการคัดเลือกใบสมัครที่เข้ามามากมาย ซึ่งฝ่ายสรรหาบุคคลหรือ HR ของบริษัทอาจไม่มีเวลามากพอในการเปิดดูใบสมัครในแต่ละวันได้ เพราะ HR เองมีหน้าที่อื่นๆที่ต้องรับผิดชอบด้วย ยิ่งถ้าอยู่ในช่วงที่งานยุ่งด้วยแล้ว การคัดเลือกใบสมัครด้วยตัวเองทั้งหมดอาจทำได้ยากเกินไปและดูได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นการมีบริษัทรับจัดหาพนักงานมาช่วยในการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น จึงสามารถตอบโจทย์ในการหาพนักงานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทจัดหางานนี้เป็นเสมือนศูนย์กลางระหว่างผู้สมัครและบริษัทที่รับสมัครงาน ในการติดต่อสื่อสารประสานงาน สัมภาษณ์เบื้องต้น และช่วยคัดเลือกรีซูเม่ของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบริษัทไปให้พิจารณา ก่อนที่จะทำการนัดหมายสัมภาษณ์เป็นลำดับต่อไป การที่มีบริษัทรับจัดหาพนักงานดูแลในทุกขั้นตอนเช่นนี้ จึงช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาในการหาพนักงานได้มากกว่าการเปิดรับสมัครเอง หรือโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งสามารถช่วยให้ทั้งผู้สมัครที่ต้องการหางานได้งานตามความต้องการ และบริษัทที่ต้องการรับพนักงานเองก็ได้รับพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งภายในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย

จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องเลือกใช้ บริษัทรับจัดหาพนักงาน ในการหาพนักงานเข้าร่วมงานในองค์กร และหลากหลายบริษัทนิยมเลือกใช้ช่องทางนี้ในการหาพนักงานโดยยอมเสียค่าใช้จ่าย นั่นเพราะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้บริษัทได้พนักงานที่มีศักยภาพตามความต้องการและมีคุณสมับัติเหมาะสมที่สุดในตำแหน่งงานนั้นๆนั่นเอง https://www.reeracoen.co.th/th/services/permanent_recruitment