Category: Blogging

ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริษัทรับจัดหาพนักงาน

ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริษัทรับจัดหาพนักงานทำไมจึงต้องเลือกใช้บริษัทรับจัดหาพนักงาน

ในการหาพนักงานโดยการเลือกใช้บริการจาก บริษัทรับจัดหาพนักงาน เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆบริษัทเลือกใช้ เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ HR ในการสรรหาบุคลากรของบริษัทได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพด้วย หลายๆท่านอาจอยากรู้ว่าการเลือกใช้บริษัทรับจัดหาพนักงานดีกว่าการประกาศรับสมัครงานเองอย่างไร ทำไมวิธีการนี้จึงได้รับความนิยมและหลายๆบริษัทหันมาสนใจกันมากขึ้นในปัจจุบัน นั่นเป็นเพราะว่าบริษัทรับจัดหาพนักงานต่างๆนั้นจะมีฐานข้อมูลข้องผู้สมัคร ประวัติส่วนตัวหรือรีซูเม่ ผลการทดสอบต่างๆ รวมถึงความต้องการของผู้สมัครที่ได้ระบุไว้เพิ่มเติม อย่างเช่น วันเวลาที่สะดวกในการทำงาน ทำเลสถานที่ทำงาน การเดินทาง ตำแหน่งงานที่สนใจ หรือช่วงเงินเดือน เป็นต้น จึงสามารถช่วยคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการที่สุดให้แก่บริษัทได้ ถึงแม้ว่าการหาพนักงานผ่านบริษัทรับจัดหาพนักงานจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัท แต่ถ้าช่วยให้การหาพนักงานเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ได้พนักงานที่มีศักยภาพที่เหมาะสมตรงต่อตำแหน่งและความต้องการ ทั้งยังช่วยให้การหาพนักงานมีความรวดเร็วขึ้นด้วยแล้ว ก็นับว่าคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป เพราะบางทีประกาศรับสมัครเองนั้นต้องใช้เวลาในการคัดเลือกใบสมัครที่เข้ามามากมาย ซึ่งฝ่ายสรรหาบุคคลหรือ HR ของบริษัทอาจไม่มีเวลามากพอในการเปิดดูใบสมัครในแต่ละวันได้ เพราะ

Blogging